فعالیت ما چیست؟

ما خدمات مشاوره ای با کیفیت و مقرون به صرفه و
خدمات مشاوره ای در زمینه تجارت ارائه می دهیم.

مشاوره کسب و کار

مدیریت استراتژیک جهت کلی را برای یک شرکت فراهم می کند و شامل مشخص کردن اهداف سازمان برای اجرای برنامه ها است.
اطلاعات بیشتر

مشاوره مارکتنیگ

مدیریت استراتژیک جهت کلی را برای یک شرکت فراهم می کند و شامل مشخص کردن اهداف سازمان برای اجرای برنامه ها است.
اطلاعات بیشتر

مشاورهای برندینگ

مدیریت استراتژیک جهت کلی را برای یک شرکت فراهم می کند و شامل مشخص کردن اهداف سازمان برای اجرای برنامه ها است.
اطلاعات بیشتر

دیجیتال مارکتینگ

مدیریت استراتژیک جهت کلی را برای یک شرکت فراهم می کند و شامل مشخص کردن اهداف سازمان برای اجرای برنامه ها است.
اطلاعات بیشتر

مشاوره و راه اندازی رستوران

مدیریت استراتژیک جهت کلی را برای یک شرکت فراهم می کند و شامل مشخص کردن اهداف سازمان برای اجرای برنامه ها است.
اطلاعات بیشتر

مشاوره های حقوقی

مدیریت استراتژیک جهت کلی را برای یک شرکت فراهم می کند و شامل مشخص کردن اهداف سازمان برای اجرای برنامه ها است.
اطلاعات بیشتر

بیایید در مورد برنامه های خود صحبت کنیم

مشاوره مارکتینگ و برندینگ

استراتژی مهمترین قسمت کسب  و  کار است

ما با بیش از یک دهه تجربه در مارکتینگ و برندینگ در کنار کسب و کار شما خواهیم بود تا با پیدا کردن نقاط ضعف و قوت شما در کسب وکار بهترین استراتژی ها رو نسبت به مارکتینگ و برندینگ به کار ببندیم تا با توجه به این شرایط بتوانید فروش خوب رو تجربه کنید

قیمت ها

هیچ هزینه پنهانی اضافی وجود ندارد!

مشاوره کسب و کار

 

50,000 تومان/ساعت

استراتژی کسب و کار
بازار سهام
برنامه سرمایه گذاری
برنامه تجاری
وام و دارایی
24/7 پشتیبانی

رهبری زندگی

 

598,000 تومان/ماه

رهبری زندگی
بازار سهام
برنامه سرمایه گذاری
برنامه تجاری
وام و دارایی
24/7 پشتیبانی

مشاوره بازار سهام

 

198,000 تومان/روز

بازار سهام
استراتژی کسب و کار
برنامه سرمایه گذاری
برنامه تجاری
وام و دارایی
24/7 پشتیبانی

روش کار ما چیست؟

فقط در 4 گام ساده شما می توانید مشاوره دریافت نمایید

1.

قرار ملاقات

خدمات انتصاب ، چشم انداز مشاغل فعلی و آینده مشتری را توصیه می کند.
2.

طرح پیشنهادی

خدمات مشاوره ای تجاری ، چشم انداز مشاغل فعلی و آینده را توصیه می کند.
3.

امضای قرارداد

امضای یک سرویس قرارداد ، چشم انداز مشاغل فعلی و آینده را توصیه می کند.
4.

مشاوره

خدمات مشاوره چشم انداز مشاغل فعلی و آینده مشتری را توصیه می کند.